výskum

Výskum o queer ľuďoch na pracovisku: Okrem dvoch vo výskume všetci zažili nejakú negatívnu skúsenosť

Teplá vlna

Psychologička Jana Fúsková zo SAV o dúhových rodinách