Verejná ochrankyňa práv

Mária Patakyová – verejná ochrankyňa práv o nerovnosti a porušovaní práv LGBTI ľudí na Slovensku

Do Teplej vlny sme pozvali verejnú ochrankyňu práv