transrodoví ľudia

Teplá vlna: Charlotte Srnčík je jednou z prvých transrodových modeliek na billboardoch

Teplá vlna: Hudba Sašu Drábek oslobodila, dnes ňou lieči svoje publikum

Teplá vlna (špeciál): Martina Bednár po skúsenosti s rodovou tranzíciou opustila cirkev, ale nie vieru

Ďaľšou hostkou v Teplej vlne bude producentka Matia Lenická

Teplá vlna: Trans ľudí traumatizujeme aj otázkami, vraví modelka Liberty Blake Simon

Teplá vlna: Tony Naprstek hovorí o prekážkach nebinárnych ľudí v spoločnosti

Teplá vlna: Umelkyňa Pavlína Fichta Čierna o tom, ako prijala svoje transorodové dieťa

Do Teplej vlny príde umelkyňa Pavlína Fichta Čierna