transrodoví ľudia

Teplá vlna: Tony Naprstek hovorí o prekážkach nebinárnych ľudí v spoločnosti

Teplá vlna: Umelkyňa Pavlína Fichta Čierna o tom, ako prijala svoje transorodové dieťa

Do Teplej vlny príde umelkyňa Pavlína Fichta Čierna