teplé literárne soiréee

PRIDE mesiac: Teplé literárne soirée ed. 2022