Stratení v nahrávkach

PRIDE Mesiac: Teplé literárne soirée (Kuruc, Spevák, Katonoff, Kramár, St. Mark)