stav spoločnosti

Správa o stave pliagy na Slovensku pred voľbami