sociálne roly

Barbora Lungová: Vo svojich obrazoch rozoberám rodové a iné sociálne roly