rod

Ženy, muži, iné. Diskusia o rodových identitách

Barbora Lungová: Vo svojich obrazoch rozoberám rodové a iné sociálne roly