Robert Virsík

Výskum o queer ľuďoch na pracovisku: Okrem dvoch vo výskume všetci zažili nejakú negatívnu skúsenosť