queer výstava

Výstava Loading: love

Výstava Loading: love / OTVORENIE

Výstava Loading: love

Komentovaná prehliadka Loading: Love s Janou Jablonickou Zezulovou

Komentovaná prehliadka Loading: Love s Janou Jablonickou Zezulovou

Diskusia Loading: Love

Výsledky projektu Odhrnutie Queer opony – 30 rokov demokracie pre LGBTI ľudí podporeného Programu Európy pre občanov Európskej únie

Results of project Queer Curtain – 30 years of democracy for LGBTI people by the Europe for Citizens Programme of the European Union

Socialistický človek nemôže byť homosexuál. Tabu, ktoré zneužívala ŠtB