Queer história

Workshop: Queer história na Slovensku s Janou Jablonickou-Zezulovou

Liberálne roky, aj krutosť nacizmu. Výstava Loading: love nastavila spoločnosti zrkadlo

Dejiny, o ktorých učebnice mlčia – výstava Loading: love

Jozef Gréč: Otvorene premietať filmy s gejskou tematikou v krajine ako je Slovensko bolo pre mňa v 90-tych rokov niečo výnimočné

Jana Kapustová: Prekážala mi neznalosť témy a to, že sa rozprávalo o nás len v negatívnych súvislostiach

Partneri Roman a Danko: Homosexualita za socializmu neexistovala

Partneri Roman a Danko: Homosexualita za socializmu neexistovala