pridebb

Zatiaľ stále počítajú aj s online verziou. Ako bude prebiehať PRIDE v Košiciach a v Banskej Bystrici?