pozvánka

Do Teplej vlne príde Tony Naprstek

Richard Dírer hosťom v Teplej vlne

Filmový režisér Gregor Valentovič hosťom v Teplej vlne

Do Teplej vlny príde Tomáš Procházka alias Grófka

Do Teplej vlny príde riaditeľ združenia Saplinq a organizátor PRIDE Košice