pozvánka

Ďaľšou hostkou v Teplej vlne bude producentka Matia Lenická

V Teplej vlne spisovateľ Jakub Spevák

Do Teplej vlny sme pozvali trans modelku Liberty Simon

Do Teplej vlne príde Tony Naprstek

Richard Dírer hosťom v Teplej vlne

Filmový režisér Gregor Valentovič hosťom v Teplej vlne

Do Teplej vlny príde Tomáš Procházka alias Grófka

Do Teplej vlny príde riaditeľ združenia Saplinq a organizátor PRIDE Košice