Peter Kalla

Peter Kalla: Pokiaľ chceme destigmatizovať HIV, musíme začať od sexuality