OZ People on Earth

Komunitné stretnutie s workshopom teplého vyšívania / aj pre blízkych a priateľských ľudí