opera

Klasická opera narúša rodové stereotypy: Gavalier s ružou a romantický hrdina v dragu

Poklad Arkádie: Prvá teplá česká opera, ktorá však vychádza z textu spred storočí