odborný workshop

Odborný workshop: Nenásilná komunikácia a menšinový stres