nenásilná komuninákcia

Odborný workshop: Nenásilná komunikácia a menšinový stres