nebínarnosť

Veľmi ma vyčerpáva každému vysvetľovať svoju identitu, preto som vytvorilo Nebinárnu príručku

Komentár: Rozdiel medzi rodovou identitou a gramatickým rodom