Liquid the Queen

Liquid the Queen: Aj vo Veľkom Krtíši sa rozčuľujú, prečo queer ľuďom konečne nedajú rovnaké práva