Light

Študentský queer spolok Light: Kto dokáže mať silnejší hlas než najprestížnejšia slovenská univerzita?