komunita

Dvakrát sa vydala, mala dve deti, dnes spája queer ľudí nad 45 rokov