Jan Souček

Jan Souček z Českej televízie: To, akým ste človekom, predsa nezávisí od toho, vedľa koho si večer líhate do postele!