Identikit

Identikit Trnava 3.12. v Malom Berlíne

Identikit Trnava 3.12. o 20:00 v Malom Berlíne

Identikit počas PRIDE týždňa

Identikit počas PRIDE týždňa 17.8.2017 o 19:00

Identikit počas PRIDE týždňa

Divadlo: Identikit počas PRIDE týždňa 17.8.2017 v Štúdiu 12