gramatický rod

Komentár: Rozdiel medzi rodovou identitou a gramatickým rodom