Fotografie

Tenká čiara hranice aktivizmu? Prečo nie sú fotky Doroty Holubovej propagandou