filmová historička

Filmová teoretička Eva Filová: Prvý slovenský filmový coming out sme zažili až v 90. rokoch