Ensemble Damian

Poklad Arkádie: Prvá teplá česká opera, ktorá však vychádza z textu spred storočí