Edgy

Ballroom je slobodou byť, kýmkoľvek chcete, a spôsobom, ako priviesť túto osobu do svojho každodenného života, tvrdí Edgy