Dúhový rok

Dejiny, o ktorých učebnice mlčia – výstava Loading: love