Dídžejka

Dídžejka Wyme: Queer akcie by mali priťahovať aj ľudí, ktorí nie sú z komunity