Boris Hanečka

Boris Hanečka: Rád modelujem ľudské telo