bisexualita

Nezabúdajme, že aj Elio bol bi. Bisexuálna orientácia týchto literárnych postáv naozaj nie je len fázou