asexuál

Je alebo nie je SpongeBob asexuál? Prekonajme klišé súvisiace s asexualitou