adaptácia príbehu

REPRÍZA: TÁ BOLESŤ ŤA PREJDE @P*AKT

PREMIÉRA: TÁ BOLESŤ ŤA PREJDE @P*AKT