QYS magazín

Prečítajte si  nové  číslo Magazínu QYS 

Magazín QYS  ZIMA 2017  QUEER KULTÚRA

Obsah:

Riaditeľka FFI Zita Hosszúová: Dívame sa na filmy pre poznanie, že nie sme sami

Divadelníci Nils Wilkinson a Miguel Granja: Sloboda LGBTI ľudí je stále veľmi krehká

Holandský politik a DJ Pepijn Zwanenberg: Po dúhovom prechode musí prejsť každý, aj xenofób, aj homofób

Historické teplé okienko Jany Jablonickej Zezulovej: Hlas sexuální menšiny. Homosexuálna tlač v Československu v medzivojnovom obdob.

Predseda združenia Dom svetla Miloš Štefančík: Dobrovoľné testovanie na HIV sa podieľa najvyšším percentom na odhalení nových prípadov infekcie

O trans* právach a aktivizme s Trans*parent

Imperatív teplého aktivizmu Dizajnér

A mnoho ďalšieho

Magazín Queer Youth Slovakia (QYS) 

LGBTI magazín QYS je novovznikajúcim projektom internetového a tlačeného magazínu, ktorého hlavným cieľom je prinášať vecné, objektívne a pútavé informácie, nové pohľady a zaujímavosti, určené nie len pre LGBTI ľudí na Slovensku, no rovnako pre tých s indiferentným/neutrálnym postojom k LGBTI problematike a LGBTI friendly ľuďom.

Magazín na faceebooku

Kontakt: info@nomantinels.sk 

Magazín QYS vychádza  vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR

Foto Tepláčitáreň 16.8.2017

Archív predchádzajúcich čísel 

SOM LESBA A SOM V POHODE!  1-2 LETO 2017

Viditeľnosť LGBTI ľudí na Slovensku  1/2016

LGBTI v škole a vo vzdelávaní  2/2016