Donori a partneri

Organizátor:

04

Donori:

060203

 www.eeagrants.org                                  www.eeango.sk                           www.osf.sk

Projekt Dúhový rok bol podporený sumou 74 951,75 € eur z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Dúhový rok je posilnenie aktívneho občianstva.

 

01

Partneri:

0507