IDAHOT a QYS magazín 17.5.2019

tlačová správa, 13.5.2019, Bratislava

Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii sa pripomínal prvýkrát v roku 2004. Cieľom bolo upriamiť pozornosť na násilie a diskrimináciu, ktoré zažívajú lesby, gejovia, bisexuálni, transrodoví ľudia a intersexuálni ľudia. „Podľa správy ILGA z roku 2018 zákony, ktoré kriminalizujú sexuálne správanie dvoch ľudí rovnakého pohlavia/rodu existujú v 69 krajinách. V súčasnosti je trest smrti zakotvený za takéto správanie v 11 krajinách.“ S obavou podotýka riaditeľ Divadla NOMANTINELS a psychológ Andrej Kuruc.
„Aj na Slovensku však LGBTI komunita čelí homofóbii v spoločnosti. Napriek dekriminalizácii v roku 1961, napriek nežnej revolúcii a demokracii, sa stále na Slovensku príslušníci a príslušníčky teplej komunity nemajú dobre. Vďaka diskurzu niektorých politických, konzervatívnych a cirkevných elít, homofóbna atmosféra v spoločnosti hustne, strašiak zvanýhomoloby” a tzv.”gender ideológia” vháňa do hláv obyčajných ľudí pocity ohrozenia a nenávisť.“ Apeluje Kuruc. Aj keď sa o LGBTI ľuďoch veľa hovorí, na školách, v rodinách, v inštitúciách sú stále neviditeľní. Prehliadané sú trestné činy z nenávisti na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. Transrodoví ľudia sú nútení do násilných medicínskych zákrokov, zdravotná starostlivosť nie je dostupná. Odmietané je aj právo párom rovnakého pohlavia uzatvárať partnerstvá a formovať rodinu v pokoji a bezpečí. 17. máj kedy sa deň pripomína bol zvolený pri príležitosti významnej udalosti pre teplú komunitu, keďže v ten deň v roku 1990 Svetová zdravotnícka organizácia vyradila homosexualitu z klasifikácie psychických porúch a jasne deklarovala, že mať homosexuálnu orientáciu nie je chorobou. Urobila tak preto, lebo LGBTI ľudia sú oprávnení užívať rovnakú ochranu ľudských práv ako všetky ľudské bytosti bez rozdielu sexuálnej orientácie a/alebo rodovej identity.

V divadle Nomantinels sme sa rozhodli preto tento týždeň bojovať proti homofóbii oslavou rozmanitosti. Aj keď teplomery hovoria niečo iné, vďaka teplým udalostiam sa máj konečne oteplí a prinesie jarný závan tolerancie a slobody, máj lásky čas, ale pre všetkých.

Už v utorok 14.5.môžu diváci a diváčky v Novej Cvernovke vidieť pôvodnú divadelnú inscenáciu Reverenda Domina, ktorá reflektuje lesbické vzťahy v kláštorných ženských kolektívoch. Hra tiež hovorí o perzekúciách počas socialistického Československa. „Snažili sme sa priniesť pre publikum nie veľmi často inscenovanú tému homosexuality, ktorá nie je v čisto mužských, alebo čisto ženských rehoľných kolektívoch ojedinelá. Text vznikal na základe autentických výpovedí niektorých rehoľných sestier.“Hovorí autor inscenácie Róbert Pakan. „Je dôležité v dnešnej dobe, kedy LGBTI komunita čelí ostrej vlne nenávisti práve z radov cirkevných predstaviteľov, poukázať aj na jej pokrytectvo a morálnu pokrivenosť, nakoľko kňazi a mníšky s homosexuálnou orientáciou nie sú ničím výnimočným.“ Dodáva autor. Podujatie je spojené s diskusiou a uvedením nového čísla magazínu Príbehy 20. Storočia, ktoré vydáva organizácia Post Bellum.

Róbert Pakan: Reverenda Domina, foto: Radovan Dranga (NOMANTINELS)

 

V piatok 17. mája o 19:00, kedy je Medzinárodný deň boja proti homofóbii, bifóbii a transfóbii známi pod skratkou IDAHOT. Bude sa niesť na vlne príjemných diskusií v Tepláreň café. Predstaví sa nové číslo magazínu QYS (Queer Youth Slovakia) o queer výtvarnom umení a vystúpi banskobystrická diva – kráľovná náhody Jesicca Lou.

IDAHOT (NOMANTINELS)

 

Magazín QYS jar 2019 (NOMANTINELS)

Program pokračuje aj v sobotu, kedy sa NOMANTINELS spojilo so Slovenskou Národnou Galériou a vytvorilo unikátny divadelný pohľad na život a dielo známeho Slovenského impresionistického maliara Ladislava Mednyánszkého, pri príležitosti 100 rokov od jeho úmrtia. Tvorivý tím NOMANTINELS pod vedením Daši Krištofovičovej spracúva umelcov vzťah k maľbe v rôznych obdobiach jeho života, hľadanie správneho prístupu k práci, myšlienky o sebahodnotení, svedomitosti, poctivosti v tvorbe – témy, o ktorých sa dozvedáme z maliarových zápiskov. Dotýka sa aj maliarovej orientácie a toho, ako sa s ňou Mednyánszky konfrontoval vo svojej tvorbe počas celého života. Jeho prístup k mužovi sprvu ako k objektu telesnosti, neskôr ako k niečomu hlbšiemu.

Je dôležité pripomínať, že LGBTI komunita bola, je a stále bude pevnou súčasťou našej slovenskej spoločnosti. Nie je to žiaden novodobý trend. Je potrebné pripomínať aj homosexuálne orientovaných umelcov, ktorý výrazne zasiahli do formovania slovenského umenia. Homosexualita bola vždy súčasťou našej spoločnosti a na základe týchto vzorov sa pokúšame zvyšovať toleranciu a prijatie LGBTI ľudí v spoločnosti“,približuje podujatie koordinátor projektu Róbert Pakan.

Podujatie je tiež súčasťouNoci múzeí a galérií 2019 a môžete ho vidieť 18.5. v Átriu SNG o 20:00 a 22:30.

Ladislav Mednyánszky: Svetlovlasý chlapec s červenou bodkou na pozadí (Slovenská národná galéria)

Divadlo NOMANTINELS sa vo svojej činnosti zameriava na realizáciu a produkciu inscenácií súčasnej slovenskej a zahraničnej drámy. Cieľom nášho divadla je rozvíjať divadelnú kultúru a jazyk s dôrazom na umožnenie sebarealizácie súčasným tvorcom dramatického umenia. Ambíciou divadla je šírenie humanistických myšlienok, ochrana ľudských práv, podpora odstraňovania prejavov diskriminácie v spoločnosti , podpora rodovej rovnosti a snaha o rozvoj občianskej spoločnosti.

Vznik insenácie a podujatí z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fond na podporu umenia

Link magazín QYS:

https://issuu.com/nomantinels/docs/qys_magaz_n___jar19?fbclid=IwAR0hqA9jl-53KXk5s-AfajUjKskpa1Nj97tEAlYGmy-3bQzuGP-vQkByLgM

facebook events:

https://www.facebook.com/events/346790009516753/

https://www.facebook.com/events/356597478315524/

https://www.facebook.com/events/2459046554316742/

https://www.facebook.com/events/2459046554316742/

Noc múzeí a galérií 2019https://www.facebook.com/events/413748132790367/

Kontakt:

Róbert Pakan

robert.pakan@gmail.com

0907927161

foto: Jakub Kováč