Všetky príspevky Andrej Kuruc

Workshop: Angažovane (vy)tvorím divadlo 30.9.2017

Miesto: Iniciatíva Inakosť, Rajská 4, Bratislava

Čas: 10:00 – 17:00 

Čo je to angažované, čo politické, čo dokumentárne divadlo? Je queer divadlo nevyhnutne angažované?

Počas celodenného worskhopu, ktorý organizuje Divadlo NoMantinels vytvoríte koncept angažovaného divadla s témami a problémami, ktoré vás najviac zaujímajú.

Na workshope získate postavy, ktoré reflektujú bežný život majority, ale aj marginalizovaných skupín, so zameraním na LGBTI. Získate faktografické a empirické vyjadrenia na spoločenské témy, zistíte, ako je angažované divadlo vnímané v úzkom okruhu ľudí. Z tohto materiálu skúsite pod vedením lektorov, Andreja Kuruca a Sandry Polovkovej, vytvoriť koncept vlastnej divadelnej inscenácie.

Workshop je určený pre angažovaných (mladých) ľudí so záujmom o divadlo.

Workshop z verejných zdrojov podporil ako hlavný partner Fond na podporu umenia.

Divadlo: Identikit počas PRIDE týždňa 17.8.2017 v Štúdiu 12

Dúhové divadlo počas Dúhového PRIDE týždňa: Identikit
Kuruc, Hvorecký, Scherhaufer – IDENTIKIT

Miesto: Štúdio 12, Jakubovo nám. 12, Bratislava

Rezervácie na studio12@theatre.sk

Trpká komédia divadla NOMANTINELS zo života „teplých“ ľudí zobrazuje aké problémy majú v súčasnosti lesby, gejovia, bisexuálni a transrodoví ľudia v našej spoločnosti. Predstavenie sa uskutoční počas PRIDE týždňa, ktorý vyvrcholí pochodom Dúhový PRIDE Bratislava 2017 19.8.2017 od 13:00 na Hviezdoslavovom námestí.  Pochod je farebnou prechádzkou po Bratislave, počas ktorej sa k LGBTI ľuďom pridávajú ich rodiny, priatelia, kolegovia a známi, aby ukázali, že ide o úplne bežných ľudí na Slovensku, ktorí chcú mať rovnakú šancu ako všetci ostatní udržať si zdravie, ísť si za šťastím, zarobiť si na živobytie, byť v bezpečí vo svojej krajine a starať sa o tých, ktorých milujú.

Pripojte sa k Dúhové PRIDE a podporte LGBT ľudí tu: https://www.facebook.com/events/1696562807315255/

Finančne môžete podporiť PRIDE  tu: https://www.startlab.sk/projekty/236-duhovy-pride-bratislava-2017/
Reprízu inscenácie podporil  a hlavný partnerom projektu je Fond na podporu umenia.

Viac informácií o inscenácií nájdete tu: http://nomantinels.sk/2017/06/10/kuruc-hvorecky-scherhaufer-identikit-2×2/

Diskusia: Sme teplý pár a chceme mať rodinu 18.8.2017 v Tepláreň Cafe

Sme teplý pár a chceme mať rodinu. Ide to na Slovensku?

Tepláreň café 18.8. 2017 o 19:00

Ako je to s partnerstvami rovnakého pohlavia na Slovensku v súčasnosti? Ako vnímajú páry svoju situáciu a svoj život, aké prekážky prežívajú? Aké je to vychovávať deti v rovnako pohlavnom páre a prečo je téma rodičovstva takýchto párov u nás stále tabu? Čo by pomohlo párom rovnakého pohlavia skvalitniť ich životy? Môžete sa porozprávať s Majom a Ľubom, ktorí tvoria už pár 15 rokov a vychovávajú spolu dve detičky, s riaditeľom Iniciatívy Inakosť Martinom Mackom, ktorý prezentuje kampaň za životné partnerstvo a psychológom Andrejom Kurucom z Nomantinels, ktorý predstaví výsledky prieskumu medzi pármi rovnakého pohlavia a výsledky výskumov o rodičovstve. Diskusia sa realizuje počas PRIDE týždňa.

Organizuje NOMANTINELS s podporou Fondu na podporu umenia ako súčasť repríz inscenácie Identikit.